top of page

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dan moeten ouders of verzorgers dat 's morgens tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch (076 561 29 52) doorgeven. Als de leerling langere tijd ziek is dan dient deze ziekmelding de eerste schooldag van elke week opnieuw telefonisch te worden doorgegeven.

Als een leerling beter is, graag voor aanvang van de eerstvolgende les telefonisch doorgeven op hetzelfde telefoonnummer. 

Kort verlof

Kort verlof kan door worden gegeven voor bijvoorbeeld tandartsbezoek, afspraak orthodontist, specialist, fysio of huisarts. Voor de aanvraag van dit verlof gaat de leerling minimaal een dag ervoor met de afsprakenkaart naar de receptie. 

Bijzonder verlof

Aanvragen voor bijzonder verlof via dit formulier. Let op! Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden toegekend. Zie toelichting

Al het verlof wordt geregistreerd in Magister. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Het volledige verzuimprotocol van Christoffel is hier na te lezen. 

 

bottom of page