Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dan dient dat 's morgens tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch (076 561 29 52) doorgegeven te worden door de ouders of verzorgers. Vermeldt u aub ook de klas en coach of mentor van uw kind. Als de leerling langere tijd ziek is dan dient deze ziekmelding de eerste schooldag van elke week opnieuw telefonisch te worden doorgegeven.

Terugkeer- en betermeldingen: Altijd voor aanvang van de eerstvolgende les melden bij de receptie of telefonisch vóór 08.15 uur. 

Kort verlof

Verlof kan door worden gegeven d.m.v. het tonen van de afsprakenkaart bij de receptie  of telefonisch. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijvoorbeeld tandartsbezoek, afspraak orthodontist, specialist, fysio of huisarts en ééndaags verlof.

Bijzonder verlof

Aanvragen voor (bijzonder)-verlof via dit formulier. Let op! Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden toegekend. Zie toelichting

Al het verlof wordt geregistreerd in Magister. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Christoffel

Nieuwe Inslag 46
4817 GX Breda

 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.00 uur op 076 561 29 52. Of stuur een mail naar info@christoffelbreda.nl

  • Facebook
  • Instagram

De middelbare scholen Tessenderlandt, De la Salle en Christoffel vormen samen Onderwijsgroep Tessenderlandt. Dit valt onder het bestuur van de SKVOB e.o © 2020 by Estay.nl

DE LA SALLE
mavo | havo | vwo
TESSENDERLANDT
mavo | voorbereidend mbo