top of page

Onderwijsaanbod

Christoffel heeft een breed aanbod in leerwegen en profielen. We hebben de leerwegen basis, kader en mavo in huis. In de bovenbouw kan je kiezen uit de profielen die op Tessenderlandt aangeboden worden. Ook hebben we een duale leerroute en pre-entree. Je hebt dus veel keuzemogelijkheden!

lesaanbod Christ.png

ONDERBOUW

In de eerste twee leerjaren, de onderbouw, werk je aan de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten weten en kunnen om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren, als persoon, als burger en als werknemer. In de onderbouw is er naast de leerstof ook veel aandacht voor het aanleren van competenties, bijvoorbeeld het leren plannen en organiseren van je schoolwerk en leren samenwerken.
Daarnaast volg je een blok van 6-8 weken aan een creatief vak als multimedia, handvaardigheid, muziek, dans en drama.

Aan het einde van de tweede klas kijken we samen of je de ondersteuning van Christoffel nog nodig hebt of uit kan stromen naar een ander voortgezet onderwijs, zoals Tessenderlandt.

BOVENBOUW

Het derde en vierde leerjaar, de bovenbouw, zijn examenjaren. In de bovenbouw kies je een profiel dat bij je interesses en capaciteiten past. Leerlingen van de mavo volgen hun theorievakken volledig op Christoffel. Leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg volgen de beroepsgerichte vakken op Tessenderlandt. De beroepsvoorbereidende stage is een onderdeel van het onderwijsprogramma in de bovenbouw.

Wij bieden de volgende profielen:

CHr_DSC_1970.jpg

Mavo

 • Economie

 • Techniek

 • Zorg en welzijn

Chr_DSC_1556.jpg

Kaderberoepsgerichte leerweg (in samenwerking met Tessenderlandt)

 • Bouwen, wonen en interieur

 • Produceren, installeren en energie

 • Mobiliteit en transport

 • Horeca, bakkerij en recreatie

 • Economie en ondernemen

 • Zorg en welzijn, met uitstroomrichtingen Verzorging en Uiterlijke verzorging

CHr_DSC_1752.jpg

Basisberoepsgerichte leerweg (in samenwerking met Tessenderlandt)

 • Bouwen, wonen en interieur

 • Produceren, installeren en energie

 • Mobiliteit en transport

 • Horeca, bakkerij en recreatie

 • Economie en ondernemen

 • Zorg en welzijn, met uitstroomrichtingen Verzorging en Uiterlijke verzorging

Meer informatie over de profielen vindt u op de website van Tessenderlandt.
 

Duale leerroute
De duale leerroute is een specifieke leerroute naar een MBO-diploma. Leerlingen die deze route volgen, zitten niet alleen bij ons op school, maar krijgen ook les in een beroepsopleiding en in een leerbedrijf. Christoffel werkt in deze combinatie samen met opleidingen van het mbo.

Pre-MBO
De leerroute pre-MBO is een specifieke leerroute naar een MBO-diploma.

Schoolgids

Met de schoolgids willen we een indruk geven van het onderwijs en de verschillende onderwijsactiviteiten binnen onze school. Daarnaast is het een bundeling van diverse praktische zaken waar u als ouder (mogelijk) mee te maken krijgt.

bottom of page