top of page

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage Christoffel 2023-2024

Naast het verplichte lesprogramma moet er af en toe de mogelijkheid zijn om leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen te organiseren. U kunt hierbij denken aan de introductiedagen, de sportdag, de Christoffel activiteitendag van de locatie, kerst- en sinterklaasviering, eindejaarsactiviteiten en excursies. U hoeft deze kosten niet te betalen en wij zullen uw kind niet uitsluiten van deelname of een alternatief programma aanbieden. Onderwijs is gratis in Nederland, maar zonder financiële ondersteuning van ouders kunnen deze extra activiteiten helaas niet georganiseerd worden. Het schoolbudget is hiervoor niet toereikend. Daarom is een vrijwillige bijdrage van ouders erg belangrijk voor de school en voor de leerlingen. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is € 65,00 per schooljaar.

Om de ouderbijdrage te kunnen voldoen ontvangt U van onze stichting Libréon een factuur. Ouder(s)/verzorger(s) die in financiële problemen verkeren, kunnen dit aan de school kenbaar maken. U kunt ook met Libréon afspraken maken over eventuele termijnbetalingen.

Ouderbijdrage 2023-2024

• leerjaar 1 (€ 65,00)

Introductiedag, sportdag, Christoffeldag, Sint- en kerstactiviteit, onderbouwfeest, activiteit laatste lesdag.

• leerjaar 2 (€ 65,00)

Introductiedag, sportdag, Christoffeldag, Sint- en kerstactiviteit, onderbouwfeest, excursie zoals bezoek Breendonk, activiteit laatste lesdag.

• leerjaar 3 (€ 65,00)

Introductiedag, sportdag, Christoffeldag, Sint- en kerstactiviteit, activiteit laatste lesdag.

• leerjaar 4 (€ 65,00)

Intoductiedag, Sint- en kerstactiviteit, Gala, activiteit laatste lesdag.

Meerdaagse schoolreizen worden apart gefactureerd. U ontvangt hiervoor een aparte brief.

bottom of page