Ouderraad

Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de ouderraad. Zij worden vertegenwoordigd door het bestuur van de ouderraad.


Het bestuur van de ouderraad bestaat uit maximaal twaalf leden. De meest belangrijke taak van onze ouderraad en de school is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen ouders, directie en personeel. De schoolleiding, de mentoren en het docententeam evenals de ouderraad vinden het immers van groot belang dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school van hun kind.


Onze ouderraad overlegt met directie en docententeam over onderwerpen die belangrijk zijn voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en de school: veiligheid, schoolregels, waarden & normen, communicatie, lesrooster en lesuitval, schoolresultaten, onderwijsontwikkeling, schoolgeld, etc. Verder ondersteunt de ouderraad het schoolteam bij activiteiten -waarbij te denken valt aan de open dag, schoolfeesten en oudercontactavonden- en stelt zich hierbij ten doel vooral betrokkenheid te stimuleren van alle andere ouders. Tenslotte maken vele handen licht werk, en is het altijd prettig elkaar gaandeweg beter te leren kennen.

De ouderraad nodigt ouders/verzorgers die geen lid willen worden van de ouderraad, maar wel bereid zijn hand- en spandiensten te verlenen, van harte uit zich aan te melden.

Contact
Als u een vraag, zinvolle suggestie en/of -opmerking heeft, zien wij die met belangstelling tegemoet. Ook als u zich zou willen aanmelden als bestuurslid van onze ouderraad of eens graag vrijblijvend een van onze vergaderingen zou willen bijwonen, bent u welkom!
Contact opnemen met het bestuur van de ouderraad kan via de mail ouderraad@christoffelbreda.nl

Christoffel

Nieuwe Inslag 46
4817 GX Breda

 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.00 uur op 076 561 29 52. Of stuur een mail naar info@christoffelbreda.nl

  • Facebook
  • Instagram

De middelbare scholen Tessenderlandt, De la Salle en Christoffel vormen samen Onderwijsgroep Tessenderlandt. Dit valt onder het bestuur van de SKVOB e.o © 2020 by Estay.nl

DE LA SALLE
mavo | havo | vwo
TESSENDERLANDT
mavo | voorbereidend mbo