top of page

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit maximaal acht leden (2 ouders per leerjaar). De belangrijkste taak van de  ouderraad is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen ouders, directie, medezeggenschapsraad en personeel. De schoolleiding, de mentoren en het docententeam evenals de ouderraad vinden het immers van groot belang dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school van hun kind.

 

De ouderraad overlegt en adviseert via de locatie directie met het docententeam over onderwerpen die belangrijk zijn voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en de school. Denk daarbij met name aan onderwerpen zoals: veiligheid, schoolregels, waarden en normen, communicatie, lesrooster en lesuitval, schoolresultaten, onderwijsontwikkeling, en ouderbijdrage.

 

Verder ondersteunt de ouderraad met hand- en spandiensten het schoolteam bij schoolactiviteiten. Het gaat dan om activiteiten zoals Open Dag, schoolfeesten, oudercontactavonden, diploma uitreiking en kerstactiviteiten. De ouderraad heeft hierbij ook een stimulerende rol naar het betrekken van andere ouders. Tenslotte maken vele handen licht werk, en is het altijd prettig elkaar gaandeweg beter te leren kennen. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een thema avond voor alle ouders.

De ouderraad nodigt ouders/verzorgers die geen lid willen worden van de ouderraad, maar wel bereid zijn hand- en spandiensten te verlenen, ook van harte uit zich aan te melden.

Als u een vraag, suggestie en/of -opmerking heeft, zien wij die met belangstelling tegemoet. Ook als u zich zou willen aanmelden als lid van onze ouderraad of eens graag – geheel vrijblijvend - één van onze vergaderingen zou willen bijwonen, dan bent u van harte welkom!


Contact opnemen met de ouderraad van Christoffel kan het algemene mailadres van de school  info@christoffelbreda.nl

bottom of page