Schoolvakanties

Vakantie
Datum
Herfstvakantie
maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Tweede paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei
Tweede pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022
 

Jaarplanning 2021-2022

Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van bovenstaande data veroorzaken. Houd de website en de roosterwijzigingen in Magister in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning!

September 2021

06:       Leerlingen vrij
07:       Introductie leerjaar 1-2-3-4
08:       Start lessen leerjaar 1-2-3-4
           Uitleveren laptops
13:       Schoolfotograaf
14:       Algemene ouderavond leerjaar 3-4
15:       Algemene ouderavond leerjaar 1-2

 


Oktober 2021

06:       Contactavond (met mentor)
07:       Contactavond (met mentor)
19/20: Bliksemstage 1 leerjaar 2
25:       Herfstvakantie (t/m 29-10-2021)


November 2021

04:       Leerlingenactiviteit opening schoolgebouw (ochtend lessen)
05:       Officiële opening schoolgebouw (ochtend lessen)
08:       Arbeidsoriëntatie leerjaar 4 (t/m 19 november 2021)
09/10:  Bliksemstage leerjaar 1 en reflectiepresentatie
25:       Keuzebegeleidingsavond ouders LOB leerjaar 2 op Tessenderlandt


December 2021

02:       Toekomstexperience leerjaar 2 in de ochtend op Tessenderlandt

03:       Einde rapportperiode 1
03:       Sinterklaasactiviteit
06:       Start inschrijven contactavond ouders/vakdocenten via Magister

10:       Voorlopige keuze leerjaar 2 naar 3
13:       Uitreiking rapport 1
15/16: Contactavond met vakdocenten

20:       Einde inhaal-/herkansingsperiode 1

23:       Kerstactiviteit leerlingen (ochtend)
24:       Leerlingen vrij
27:       Kerstvakantie (t/m 07-01-2022)


Januari 2022

12:       Vmbo-informatiemarkt  leerjaar 3 
25/26: Schaatsen onderbouw
27:       Reünie leerjaar 4 (2020-2021)
31:       Mondelinge schoolexamens talen leerjaar 4 (t/m 11-03-2022)


Februari 2022

01/02: Bliksemstage 2 leerjaar 2
12:       Digitale open dag 
15:       Ouderavond (ouders en leerlingen) buitenlandse reis leerjaar 3
21:       Toetsdagen leerjaar 4 (t/m 25-02-2022) 
21:       Buitenlandse reis leerjaar 3 (t/m 24-02-2022)
28:       Voorjaarsvakantie (t/m 4-3-2022)


Maart 2022

07:       Librēon scholingsdag, leerlingen lesvrij

12:       Open dag

14:       leerlingen lesvrij (verzet vanaf 14 februari)
14:       Dagexcursie Duits en Frans 3m/4m (in de week van 14 maart)

17:       Keuzebegeleidingsavond klas 2
18:       Einde SE-invoer 4 basis
21:       Schoolfeest alle leerlingen (in de week van 21 maart)
25:       Einde rapportperiode 2
28:       Inschrijven contactavond ouders/vakdocenten via Magister
28:       Afsluitende activiteit leerlingen 4 basis en 4 kader (in de week van 28 maart)
28:       Einde SE-invoer 4 kader

 

April 2022
01:       Uiterlijke datum inleveren definitieve keuze leerjaar 2 naar leerjaar 3

04:       Uitreiking rapport 2
04:       Aanvang CSPE 4 basis 
04:       Arbeidsoriëntatie stage leerjaar 3 (t/m 15-4-2022)
11:       Aanvang CSPE 4 kader
11:       Centraal digitaal examen 4 basis (t/m 15 april)
11:       Einde SE-invoer 4 mavo

12:       Jobshadowing leerjaar 1
13/14: Contactavond met vakdocenten
15:       Goede vrijdag (geen vrije dag)
18:       Tweede paasdag
19:       Afsluitende activiteit 4 mavo (in de week van 19 april)
19:       Centraal digitaal examen 4 kader (t/m 22 april)
22:       Einde inhaal-/herkansingsperiode 2
25:       Meivakantie (t/m 6 mei 2022)


Mei 2022

02:       Meivakantie (t/m 6 mei 2022)

9-11:    Kamp Ardennen klas C2B1, C2B

11-13:  Kamp Ardennen klas C2K1, C2K2, C2M
12:       Start CE 4 MAVO (t/m 24 mei 2022)

19:       Lesvrije dag i.v.m. studiedag voor medewerkers
26/27:  Hemelvaart, vrij

Juni 2022
06:       Tweede pinksterdag, vrij
07:       Gala leerjaar 4
07:       Christoffeldag

09:       Bekendmaking algemene vakken mavo (14.00u-15.00u)
15:       Bekendmaking algemene vakken basis-kader (14.00u-15.00u)

16:       Ontvangst examenkandidaten
17:       Voor 12u opgave herkansingskandidaten
20:       Tweede tijdvak CSPE/CDE/CSE (t/m 23-6-2022)
27:       Generale repetitie Chassé leerjaar 3
28/29: Voorstelling Chassé leerjaar 3


Juli 2022

11:       Diploma-uitreiking leerjaar 4
14:       Sportdag
15:       Leerlingenactiviteit einde schooljaar
15:       Einde rapportperiode/ inhaal-/herkansingsperiode 3
18:       Boeken inleveren VanDijk
19/20/21: Lesvrij voor leerlingen
21:       Kennismaking en kleding passen profielen leerlingen leerjaar 3 op VRL 
22:       Uitreiking rapport 3 en begeleidingsenvelop
22:       Kennismaking leerjaar 3 met mentor
25:       Zomervakantie (t/m 2 september)