top of page

Schoolvakanties

Vakantie
Datum
Herfstvakantie
maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie
vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023
Tweede paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 (roostervrije dag)
Tweede pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023
vakantie

Jaarplanning 2022-2023

Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van bovenstaande data veroorzaken. Houd de website en de roosterwijzigingen in Magister in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning!

September 2022

05:       Leerlingen lesvrij
06:       Introductie leerjaar 1-2-3-4
07:       Start lessen leerjaar 1-2-3-4
           Uitleveren laptops
13:       Algemene ouderavond leerjaar 3-4
14:       Schoolfotograaf
14:       Algemene ouderavond leerjaar 1-2
19:       Congres Libreon, leerlingen lesvrij
19-21: Kamp Ardennen klas C2K1, C2K2
21-23: Kamp Ardennen klas C2B1, C2B2, C2M
22:       Inhaaldag schoolfotograaf

Oktober 2022

11-13: reis naar Parijs leerjaar 4
11:       Bliksemstage 1 leerjaar 2
12:       Informatiemiddag leerkrachten
19:       Contactavond (met mentor)
20:       Contactavond (met mentor)
24:       Herfstvakantie (t/m 28-10-2021)

November 2022

07-18: Arbeidsoriëntatie leerjaar 4
08:       Bliksemstage leerjaar 1
11:       Schoolontbijt
12:       Open dag
14:       Leerlingen lesvrij
30:       Kennismakingsmiddag leerjaar 2 op Van Riebeecklaan

December 2022

02:       Einde rapportperiode 1
12:       Uitreiking rapport 1
16:       Voorlopige keuze leerjaar 2 naar 3
14/15: Contactavond met vakdocenten
22:       Kerstactiviteit leerlingen
23:       Leerlingen lesvrij
24:       Kerstvakantie (t/m 06-01-2023)

Januari 2023

17/18: Schaatsen onderbouw
17:       Gastlessen leerjaar 2
26:       Reünie leerjaar 4 (2022-2023)

Februari 2023

01:       Optie ouderavond (ouders en leerlingen) buitenlandse reis leerjaar 3
07:       Bliksemstage 2 leerjaar 2
14:       Optie buitenlandse reis leerjaar 3 (t/m 16-2)
14:       Toekomstexperience leerjaar 2 (vanaf 10.15u)
15:       Jinc sollicitatietraining leerjaar 3 (ochtend)
20:       Voorjaarsvakantie (t/m 24-02-2023)
 

Maart 2023

06:       Cito-toetsen leerjaar 2
14:       Christoffeldag
17:       Einde cijferinvoer leerjaar 4 basis
24:       Einde rapportperiode 2
24:       Einde cijferinvoer leerjaar 4 kader
24:       Afsluitende activiteit leerlingen 4 basis en 4 kader (in de week van 24 maart)

April 2023
03:       Uitreiking rapport 2
03:       Aanvang CSPE 4 basis 
03:       Arbeidsoriëntatie stage leerjaar 3 (t/m 14-4-2022)
07:       Goede vrijdag (geen vrije dag)
10:       Tweede paasdag, lesvrij
11:       Einde SE-invoer 4 mavo
11:       Aanvang CSPE 4 kader
11:       Aanvang centraal digitaal examen 4 basis

12/13: Contactavond met vakdocenten

14:       Inleveren definitieve keuze leerjaar 2 naar leerjaar 3
17:       Afsluitende activiteit 4 mavo (in de week van 17 april)
17:       Aanvang centraal digitaal examen 4 kader
24:       Meivakantie (t/m 7 mei 2023)

Mei 2023

11:       Aanvang centraal examen 4 mavo
18/19:  Hemelvaart, lesvrij

Juni 2023
01:       Personeelsmiddag Onderwijsgroep (geen lessen in de middag)
05:       Citotoets leerjaar 1 (t/m 16 juni)
06:       Gala leerjaar 4
06-07-08: voorstelling leerjaar 3 Bloos       
14:       Bekendmaking algemene vakken
15:       Ontvangst examenkandidaten
16:       Voor 12u opgave herkansingskandidaten
19:       Tweede tijdvak CSPE/CDE/CSE

29:        Sportdag 

Juli 2023

06:       Kennismaking nieuwe leerjaar 1
07:       Leerlingenactiviteit einde schooljaar

10:       Diploma-uitreiking leerjaar 4
10:       Boeken inleveren VanDijk (in de week van 10 juli)
11/12: Lesvrij voor leerlingen
13:       Kennismaking en kleding passen profielen leerlingen leerjaar 3 op VRL 
13:       Uitreiking rapport 3 en begeleidingsenvelop
13:       Kennismaking leerjaar 3 met mentor
14:       Zomervakantie (t/m 25 augustus)

bottom of page