Schoolvakanties

Vakantie
Datum
Herfstvakantie
maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021
2e Paasdag
maandag 5 april 2021
Koningsdag
dinsdag 27 april 2021
Meivakantie
maandag 3 tot en met vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag
maandag 24 mei 2021
Zomervakantie
maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021
 

Jaarplanning 2020-2021

Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van bovenstaande data veroorzaken. Houd de website en de roosterwijzigingen in Magister in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning!

Augustus 2020

25: Introductiedagen + informatie ophalen leerjaar 1-2-3-4
26: Start lessen voor leerjaar 1-2-3-4
26-28: Uitleveren laptops klas 1 en 3

27: Schoolfotograaf 

September 2020

01: Algemene ouderavond leerjaar 3-4  en leerroutes

03: Terugkomdag schoolfotograaf
03: Algemene ouderavond leerjaar 1-2
24: medewerkersactiviteit, leerlingen middag lesvrij

 

Oktober 2020

14: Contactavond (met mentor)

15: Contactavond (met mentor)
15: Toekomstexperience lob leerjaar 2

19: Herfstvakantie (t/m 23-10-2020)

 

November 2020

02: Arbeidsoriëntatie stage leerjaar 4 (t/m 13-10-2020)

12: Gastlessen lob leerjaar 2
13: Onderbouwfeest leerjaar 1-2

19: Keuzebegeleidingsavond ouders LOB leerjaar 2 op Van Riebeecklaan

27: Voorlopige keuze leerjaar 2 naar 3
30: Einde rapportperiode 1

30: Start inschrijven contactavond ouders/vakdocenten via Magister 

 

December 2020

01: Bliksemstage Jinc lob leerjaar 2 (t/m 10-12-2020)
04: Sinterklaasactiviteit
07: Uitreiking rapport 1

09: Contactavond met vakdocenten

10: Contactavond met vakdocenten

10: Studie-experience Breepark leerjaar 4 (optioneel)

17: Kerstactiviteit

18: Leerlingen lesvrij

21: Kerstvakantie (t/m 01-01-2020)

 

Januari 2021

07: Vmbo-informatiemarkt  leerjaar 3 
11: Einde inhaal-/herkansingsperiode 1
12/13: Schaatsen onderbouw

 

Februari 2021

01: Mondelinge schoolexamens talen leerjaar 4 (t/m 12-03-2021)
02: Ouderavond (ouders en leerlingen) Londenreis leerjaar 3
06: Open Dag 
08: Roostervrije dag 
09: Toetsdagen leerjaar 4 (t/m 12-02-2021) 
09: Londenreis leerjaar 3 (t/m 12-02-2021)
15: Voorjaarsvakantie (t/m 19-02-2021)
25: Sollicitatietraining Jinc leerjaar 3

 

Maart 2021

01: Presentatie profielwerkstuk C4M (t/m 31-3-2021)
02: Bliksemstage Jinc lob leerjaar 2 (t/m 11-3-2021)
10: Schoolfeest alle leerlingen
19: Einde SE-invoer 4BB

19: Inleveren definitieve keuze leerjaar 2 naar leerjaar 3

22: Einde rapportperiode 2
22: In schrijven contactavond ouders/vakdocenten via Magister

26: Einde SE-invoer 4KB
29: Uitreiking rapport 2


April 2021


02: Afsluitende activiteit leerjaar 4 Basis en Kader 

05: Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij)
06: Aanvang CSPE 4 Basis 

06: Arbeidsoriëntatie stage leerjaar 3 (t/m 16-4-2021)

07: Contactavond met vakdocenten

08: Contactavond met vakdocenten

12: Einde inhaal-/herkansingsperiode 2
12: Aanvang CSPE 4 Kader
13: Jobshadowing LOB leerjaar 1
16: Einde SE-invoer 4M

19: Centraal digitaal examen 4 Basis (t/m 23-04-2021) 
26: Excursie Lille-Keulen C3M en C4M

26: Centraal digitaal examen 4 Kader (t/m 30-04-2021)

27: Koningsdag, lesvrije dag
30: Afsluitende activiteit C4M

 

Mei 2021

03: Meivakantie (t/m 14-05-2021)

17: Start CE 4 MAVO (t/m 28-05-2021)
24: Tweede Pinksterdag, lesvrij

 

Juni 2021

01: Gala leerjaar 4
03: Studiedag medewerkers, leerlingen lesvrij
04: Roostervrije dag
07: Optie survivalkamp leerjaar 2 (t/m 11-6-2021)
16: Bekendmaking algemene vakken
17: Ontvangst examenkandidaten
18: Voor 12u opgave herkansingskandidaten
21: Tweede tijdvak CSPE/CDE/CSE (t/m 24-6-2021)
 

Juli 2021

05: Generale repetitie Chassé leerjaar 3
06/07: Voorstelling Chassé leerjaar 3
12: Diploma-uitreiking leerjaar 4
14: Inhaal-/herkansinsgperiode leerjaar 3 (t/m 16-7-2021)
15: Sportdag

15: Kennismaking leerjaar 1 schooljaar 2021-2022
16: Leerlingenactiviteit
19: 10u einde rapportperiode 3
19: Boeken inleveren VanDijk
20/21/22: Lesvrij voor leerlingen
22: Kennismaking en kleding passen profielen leerlingen leerjaar 3 op VRL 
23: Uitreiking rapport 3 en begeleidingsenvelop
23: Kennismaking leerjaar 3 met mentor
26: Zomervakantie (t/m 3 september)